Välkommen till
TPR Service Ab

För en friskare bostadsmiljö

Våra tjänster

Vi hjälper er igenom hela processen, vi kan bidra med att hjälpa er med byggnadsarbeten av olika slag, fuktmätningar och ventilationsrengöring.

Fuktmätningar och kartläggningar

 

Vi utför fuktmätningar vid vattenskador, saneringar samt nybyggnation.

Byggnadsarbeten

Vi utför olika byggnadsarbeten och reparationer utgående från kundens önskemål och behov.

Ventilationsrengöring

Ventilations-rengöring

Ventilationsanläggningar kräver ständigt underhåll för att fungera samt skapa en god inomhusluftkvalité.

Jordbyggnad

Vi utför olika jordbyggnadsarbeten enligt kundens önskemål och behov.

Avloppsvattensystem

Avlopps-vattensystem

Heltäckande lösningar för avloppsvattenhantering