Byggnadsarbeten

Byggnads-arbeten

I vår personal finns kunskap om hela processen vid nybygge, mindre ombyggnads-projekt eller om du endast vill göra mindre omändringar hemma. 

Byggnads- och renoveringsarbete

Vid sidan av skadesaneringar och övriga specialtjänster så utför TPR Service även vanligt byggnads- och renoveringsarbete, med samma kompetens och noggrannhet som för vår övriga verksamhet. TPR Service kan erbjuda fullständiga byggnads-tekniska tjänster vid nybyggnation, allt från planering och kostnadsberäkning till det praktiska arbetsutförandet.

Står du inför en renovering kan det vara en god idé att göra upp en renoveringsplan. Genom konsultation kan vi ge råd och göra behövliga undersökningar för att ge en bild av vad som kan väntas under renoveringen. Vi åtar oss både större och mindre byggnadsprojekt.