Kosteusmittaus

Vesivahingon kartoitus

Kartoitusvaihe on ensimmäinen onnistuneen kosteus- tai vesivahinkokorjauksen peruskivi. Kartoitusvaiheessa ammattitaitoiset kartoittajamme selvittävät vahingon laajuuden. Jos vahingon syytä ei voida selvittää kartoitusvaiheessa, syy paikannetaan esimerkiksi rakenteiden avaamisen tai putkiston painekokeen avulla. Tarkasti tehty kartoitus toimii pohjana vahinkoraportille.

Kun kartoitus ja vahinkoraportti ovat valmiita, seuraavat rakennustekniset työt, ensin purkutyöt. Normaaleissa vahinkotapauksissa kuivausprosessi alkaa purkutöiden jälkeen. Kuivauksen jälkeen aloitetaan rakennustyöt

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksia tehdään silloin, kun halutaan selvittää rakenteen kuntoa. Voit myös ottaa yhteyttä, jos epäilet kosteus- tai homevaurioriskiä talossasi, niin me tutkimme tilanteen ja teemme ehdotuksen toimenpiteistä.

Teemme myös porausmittauksia pinnan kunnon selvittämiseksi uudisrakennusprojekteissa.

Näytteenotto ja haitallisten aineiden kartoitus

Näytteenotto on yleinen tutkimusmenetelmä kosteus- ja sisäilmatutkimuksissa. Tutkimuksen yhteydessä voidaan ottaa näytteitä ilmasta tai suoraan rakenteista. Näytteet analysoidaan laboratoriossa. Näytteissä voidaan tutkia esimerkiksi päästöjä, kaasuja, mikrobeja tai bakteereita. Materiaalinäytteitä otetaan usein, kun halutaan selvittää vahinkojen laajuutta ja saneerausmenetelmiä.

Termografia

Lämpökameralla voidaan paikallistaa ilmavuotoja ja selvittää jos rakenteesta puuttuu eristyksiä. Voimme myös paikantaa lattialämmityslenkit, putkivuodot ja kosteusongelmat.

Yleensä teemme termografiaa vesivahinkojen ja vuotojen kartoituksen yhteydessä.

Uusien asennusten yhteydessä lämpökamera on joskus välttämätön työkalu esimerkiksi lattialämmitysputkistot ja kaapelit reitittämisen.

Kuivaus

TPR Service auttaa sinua poistamaan kosteutta sekä uudisrakentamisessa että vesivahinkojen yhteydessä. Kuivauksen aikana seuraamme tilannetta mittauksilla ja voimme lopettaa kuivauksen mahdollisimman pian.

Voit myös vuokrata kuivaimia meiltä. Kun päätät vuokrata kuivaimia meiltä, voimme toimittaa ne teille ja asentaa ne.

Vahingonkorjaus

Suoritamme vahingonkorjauksia kosteus- ja vesivahinkojen sekä sisäilman hajuhaittojen yhteydessä. Meillä on laitteisto ionisointiin ja otsonointiin.

Tarvittaessa desinfiointi voidaan suorittaa aerosolimenetelmällä paremman aineen hienojakoisen levittämisen ja jakelun varmistamiseksi.

Mikrobien ja lahoamisen aiheuttamien vahinkojen korjaaminen tulee suorittaa pätevän henkilöstön toimesta oikeilla menetelmillä, jotta mikrosporeja ja muita päästöjä ei leviä terveisiin tiloihin.