Jordbyggnad

Vi på TPR Service AB är specialister inom jordbyggnad med fokus på dräneringsarbeten, grävtjänster och vägunderhåll. Med omsorg och erfarenhet omvandlar vi mark till funktionella lösningar som passar era behov.

Dräneringsarbeten

Vi hjälper dig till ett fungerande dräneringssystem, mindre täckdikningsarbeten samt övrig dränering.

Grävtjänster

Vi utför grävtjänster av hus- och industrigrunder samt kommunalteknik. Vi står också till tjänst med insåning av gräsmattor och olika stensättningar.

Vägunderhåll

För vägunderhållet står vi till tjänst med grundförbättring, dikning samt trumrörsbyte. Vintertid står vi även till tjänst med snöröjning samt halksandning av gårdsplaner och industriområden.