Jordbyggnad

Bild: 2019-01/img-20181214-wa0015.jpg

Dräneringsarbeten

Vi hjälper dig till ett fungerande dräneringssystem, mindre täckdikningsarbeten samt övrig dränering.

Bild: 2019-01/jordbyggnad02.jpg

Grävtjänster

Vi utför grävtjänster av hus- och industrigrunder samt kommunalteknik. Vi står också till tjänst med insåning av gräsmattor och olika stensättningar.

Bild: slider/image1.jpeg

Vägunderhåll

För vägunderhållet står vi till tjänst med grundförbättring, dikning samt trumrörsbyte.  Vintertid står vi även till tjänst med snöröjning samt halksandning av gårdsplaner och industriområden.