Skadesanering

Vi utför saneringar vid fukt- och vattenskador samt även vid luktproblem i inomhusmiljön. Vi har apparatur för jonisering och ozonering.

Desinficering kan vid behov utföras med aerosolmetod för bättre finfördelning och spridning av medel.

Sanering av mögel- och rötskador bör utföras av kompetent personal med korrekta metoder för att förhindra att mögelsporer och övriga emissioner sprids till friska utrymmen.