Termografering

Med värmekamera kan man lokalisera luftläckage och ta reda på ifall isolering saknas i konstruktionen. Man kan även lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem.

Vi utför normalt Termografering vid kartläggning av vattenskador och läckage.

Vid nyinstallationer är värmekameran ibland ett nödvändigt instrument för undvikande av skada på t.ex golvvärmeslinga vid håltagningar och dylikt.