Vägunderhåll

För vägunderhållet står vi till tjänst med grundförbättring, dikning samt trumrörsbyte.  Vintertid står vi även till tjänst med snöröjning samt halksandning av gårdsplaner och industriområden.