Ventilationsrengöring

Ventilationsanläggningar kräver ständigt underhåll för att fungera samt skapa en god inomhusluftkvalité.

Vi utför ventilationsrengöring i olika typer av objekt såsom egnahemshus, skolor, daghem, målerier samt inom industrin.

Rengöring sker normalt med maskinell borstning av kanalerna med undertryck för att säkerställa ett gott resultat.

Vid behov utför vi även filmning samt fotografering av ventilationskanaler.